Zarządzanie Nieruchomościami

mKWADRAT

Kierujemy się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonujemy usługi zarządzania i administracji.

Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągniecia satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości poprzez dostarczenie im pakietu usług najwyższej jakości. Zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów: licencjonowanych zarządców nieruchomości, doświadczonych administratorów, księgowych, specjalistów obsługi technicznej – traktujących swą pracę z pasją i entuzjazmem.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

W ramach czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami:

 • przejmujemy nieruchomości od Dewelopera
 • przejmujemy dokumentację administracyjną, techniczną i księgową od poprzedniego administratora
 • rejestrujemy Wspólnoty w odpowiednich urzędach
 • przygotowujemy dla Dewelopera lub Zarządu Wspólnoty projekt planu gospodarczego
 • przygotowujemy projekty uchwał i dokumenty na zebrania Wspólnoty
 • otwier­amy rachun­ki ban­ko­we dla nowo powstałych Wspólnot
 • przygotowujemy i prowadzimy zebrania Wspólnot
 • zawieramy na korzystnych warunkach umowy z dostawcami mediów
 • prowadzimy i aktualizujemy wykaz Właścicieli lokali
 • prowadzimy księgowość zgodnie w obowiązującymi przepisami
 • kontrolujemy stan czystości nieruchomości i nadzorujemy serwis techniczny
 • ubezpieczamy budynki
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Mamy również specjalną ofertę dla deweloperów i zarządców nowopowstałych Wspólnot mieszkaniowych:

 • organizujemy pierwsze zebranie wraz z wszelkimi niezbędnymi Uchwałami tworzącymi Wspólnotę
 • zgłaszamy Wspólnotę w Urzędzie Statystycznym
 • zgłaszamy Wspólnotę w Urzędzie Skarbowym
 • zakładamy rachunek bankowy
 • zakładamy Książkę Obiektu Budowlanego
 • w okresie gwarancji i rękojmi dbamy o okresowe przeglądy sprawdzające jakość wykonania budynku oraz instalacji

Szczegółową ofertę cenową możemy przedstawić Państwu na podstawie przesłanego do mKWADRAT Sp. z o.o. zapytania ofertowego uwzględniającego wszelkie niezbędne informacje dotyczące wskazanej nieruchomości oraz zakres usług.

W przypadku pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

mKWADRAT

SPEŁNIAMY POTRZEBY TYCH, KTÓRZY NAM ZAUFALI

Rozwijamy naszą wiedzę, czerpiąc wzorce z lepszych od nas tak by samym stać się wzorcem dla innych.

20

lat doświadczenia

37584

mieszkań

239143

m2 powierzchni

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla całej nieruchomości

 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, ZUS, US,
 • naliczanie odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień płatności
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • obsługa rachunku bankowego
 • dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów oraz członkami Wspólnoty
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością
OBSŁUGA KSIĘGOWA

Przygotowywanie naliczeń i rozliczeń zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości dla członków Wspólnoty

 • udostępnianie przez Internet funkcji podglądu stanu konta członkom Wspólnoty: e-KARTOTEKA
 • rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych
  z nieruchomością wspólną
 • pobieranie od Właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów remontu i utrzymania nieruchomości
 • przygotowanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej
 • analizowanie i nadzór nad całokształtem obsługi finansowej Wspólnoty wraz z windykacją należności

DĄŻYMY DO SUKCESU NASZYCH KLIENTÓW OD POCZĄTKU DO KOŃCA.

Sprawiamy, że współpraca jest produktywna dzięki niezawodności naszych fachowców.

OBSŁUGA TECHNICZNA

Oferujemy kompleksowy zestaw usług utrzymania budynku w dobrej kondycji technicznej z całodobową opieką serwisu technicznego, który zapewni bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom.

Nad sprawnością techniczną nieruchomości czuwają pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Współpracujemy z firmami posiadającymi długoletnią praktykę, doświadczenie i wymagane uprawnienia.

Do obszaru technicznego utrzymania nieruchomości wspólnej należy:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie i nadzór kontroli okresowych nieruchomości
 • kontrola dostaw i optymalizacja kosztów mediów
 • bieżący nadzór nad konserwacją i usuwaniem usterek
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku
 • nadzór nad realizacją zadań zleconych firmom zewnętrznym
 • zbieranie oraz analiza ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości
OBSŁUGA PRAWNA

Współpracujemy z cieszącą się ogromnym zaufaniem i posiadającą duże doświadczenie kancelarią prawną.

W zakres tych usług wchodzi:

 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, statutów)
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Oferujemy wszelkiego rodzaju prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem czystości w budynkach i na terenach do nich przyległych.

W trosce o jakość wykonywanych usług porządkowych swoje działanie opieramy na najnowszych technologiach. Stosujemy środki czystości najwyższej jakości posiadające atest PZH oraz spełniające wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą.

Oferujemy:

 • prace porządkowe w budynku
 • pielęgnację terenów zielonych
 • stosowanie profesjonalnych środków czystości i nowoczesnych maszyn czyszczących
 • odśnieżanie dachów i terenów zewnętrznych
 • usługi alpinistyczne – mycie okien i elewacji

Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za kompleksowe utrzymanie czystości dostosowując zakres i harmonogram prac do Państwa oczekiwań.