Zarządzanie Najmem

mKWADRAT

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

Jeśli posiadają Państwo lokal do wynajęcia, kupiony jako lokatę bankową, odziedziczony czy może opuszczony ze względu na zmianę miejsca pracy, zapraszamy do skorzystania z usługi zarządzania najmem. Jest to za każdym razem usługa skierowana indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Właściciela nieruchomości. W ramach zarządzania najmem wyręczamy Właściciela we wszystkich czynnościach związanych z wynajęciem lokalu oraz nadzorem nad przebiegiem umowy najmu. Podstawą do świadczenia w/w usługi jest umowa o zarządzanie najmem oraz pełnomocnictwo Właściciela do wykonywania czynności objętych umową.

Zarządzanie najmem z mKWADRAT to nie tylko zysk z wynajmu ale i spokój o bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie Twojej nieruchomości.

ZAKRES USŁUG

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • przygotowanie lokalu do wynajmu
 • pozyskanie najemcy i podpisanie umowy
 • przekazanie lokalu najemcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
 • reprezentowanie Właściciela na podstawie umowy o zarządzanie najmem we wszelkich sprawach
 • obsługę księgową i techniczną
 • nadzór nad lokalem i przedstawienie Właścicielowi raportu z wykonywanych prac
 • odbiór lokalu po wygaśnięciu umowy i przygotowanie rozliczenia końcowego
KORZYŚCI

Dzięki współpracy z mKWADRAT zyskujesz:

 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy
 • dbałość o utrzymanie lokalu w należytym stanie
 • możliwość wglądu w dokumentację finansową
 • terminowość dokonywanych opłat
 • regularność wpływów na konto Właściciela lokalu
 • możliwość otrzymania faktury VAT