Napisz do nas:

biuro@mkwadrat-zn.pl

Zadzwoń do nas:

(22) 616-43-83

Zarządzanie najmem

Firma ,,mKWADRAT’’ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI w ramach swoich czynności proponuje również usługę zarządzania najmem, skierowaną do Właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod wynajem.

Zarządzanie najmem polega na wyręczeniu Właściciela we wszelkich czynnościach związanych
z wynajęciem jego lokalu oraz nadzorem nad przebiegiem umowy najmu.

Podstawą do świadczenia w/w usługi jest umowa o zarządzanie najmem oraz pełnomocnictwo od Właściciela do wykonywania czynności objętych umową.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • przygotowanie lokalu do wynajmu (prezentacja w Internecie, prasie, itp.);
 • pozyskanie najemcy;
 • weryfikowanie najemcy w rejestrze dłużników;
 • przygotowanie i podpisanie umowy najmu;
 • przekazaniu lokalu najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • regularne kontrole wynajmowanego lokalu;
 • wsparcie serwisowe;
 • kontrola płatności najemców oraz ewentualną windykację należności;
 • dokonywanie opłat na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów, podatku od nieruchomości, itp.
 • bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się lokal;
 • reprezentowanie Właściciela na podstawie umowy o zarządzanie najmem we wszelkich sprawach przed najemcą oraz innymi podmiotami i urzędami;
 • przedstawianie comiesięcznych raportów Właścicielowi lokalu z zaistniałych zdarzeń i wykonanych prac;
 • protokolarny odbiór lokalu po wygaśnięciu umowy najmu, przygotowanie rozliczenia końcowego.

Aby zapewnić najwyższy standard oraz kompleksowość usług współpracujemy z kancelarią prawną, brokerem ubezpieczeniowym, biurem rachunkowym, architektami wnętrz oraz serwisem technicznym.

Adresatami usługi zarządzania najmem są:

 • prywatni inwestorzy posiadający lokale przeznaczone na wynajem,
 • osoby przebywające stale za granicą, posiadające lokale nadające się pod wynajem,
 • deweloperzy zainteresowani wynajęciem lokali,
 • banki zarządzające lokalami odzyskanymi po windykacjach.

Korzyści wynikające z przekazania wynajmowanej nieruchomości w zarządzanie profesjonalnej firmie:

 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy i nadzór nad lokalem;
 • pełna kontrola nad terminowością dokonywania opłat;
 • dokumentacja finansowa gromadzona w siedzibie firmy, udostępniana Właścicielowi lokalu w każdym momencie;
 • comiesięczny przelew środków na konto Właściciela lokalu, po uregulowaniu wszelkich rachunków oraz zaliczek na podatek dochodowy;
 • faktura VAT za usługę, z wyszczególnieniem kosztów obsługi lokalu.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z Działem Zarządzania Nieruchomościami.

Zapraszamy do współpracy!